Institut für Sozialforschung
 
Encyklopedia PWN
Institut für Sozialforschung
[i. fü:r zociạ:lforszuŋ] Wymowa,
Instytut Badań Społecznych,
założony 1923 we Frankfurcie n. Menem,
początkowo działał pod kierunkiem C. Grünberga, 1930–58 dyrektorem był M. Horkheimer, 1959–69 Th. Adorno, następnie I. von Friedeburg, 1933 Instytut przeniósł się najpierw do Genewy, następnie do Paryża oraz Nowego Jorku, gdzie działał przy Uniwersytecie Columbia pod nazwą Institute for Social Research, od 1950 powtórnie we Frankfurcie n. Menem, przy uniwersytecie im. J.W. Goethego; od tego czasu przyjęła się nazwa szkoła frankfurcka; w jego ramach wypracowano, głównie z udziałem M. Horkheimera, teorię krytyczną, będącą szczególnym odczytaniem tradycji marksowskiej; Instytut prowadził badania z wielu dziedzin humanistyki i nauk społecznych; od 1932 jego organem był „Zeitschrift für Sozialforschung” (1939–41 pod nazwą „Studies in Philosophy and Social Sciences”); z Instytutem byli związani: W. Benjamin, E. Fromm, J. Habermas, L. Löwenthal, H. Marcuse, F. Pollock, K. Wittfogel.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia