Huxley Thomas Henry
 
Encyklopedia PWN
1854–95 wykładowca w Royal School of Mines, 1863–67 — Royal Institution, 1863–69 — Royal College of Surgeons, 1872 — uniwersytetu w Aberdeen, 1875–76 — uniwersytetu w Edynburgu; od 1851 członek Towarzystwa Królewskiego w Londynie (1883–85 prezes); obrońca i propagator darwinizmu, pionier kierunku ewolucyjnego w naukach zoologicznych; stwierdził, że proces ewolucji dotyczy również człowieka (Stanowisko człowieka w przyrodzie 1863, wydanie polskie 1874); prowadził badania nad pochodzeniem płazów i ptaków, dowodził, że czaszka kręgowców nie jest homologiczna z kręgami; ustalił genealogię konia, wykazał pochodzenie ptaków od gadów kopalnych i płazów od ryb; zbadał i opisał wiele organizmów planktonowych; badał przemianę pokoleń u jamochłonów oraz podobieństwo ich budowy do listków zarodkowych — ekto- i endodermy; w poglądach filozoficznych reprezentował agnostycyzm; autor Zasad fizjologii (1866, wydanie polskie 1912), Ewolucji i etyki (1874, wydanie polskie 1904).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia