Hittorfa liczba
 
Encyklopedia PWN
Hittorfa liczba, liczba przenoszenia jonu,
stosunek ładunku elektr. przenoszonego przez dany rodzaj jonów do ogólnego ładunku przepływającego przez elektrolit;
liczbę Hittorfa wyznacza się z pomiaru zmian stężenia elektrolitu w pobliżu jednej z elektrod podczas elektrolizy (metoda Hittorfa) lub metodą przesunięcia się powierzchni granicznej między elektrolitem badanym i odpowiednim elektrolitem wskaźnikowym (metoda Mac Innesa); wartości liczb przenoszenia są proporcjonalne do ruchliwości jonów i mogą zmieniać się wraz ze zmianą stężenia (zwłaszcza wówczas, gdy tworzą się jony kompleksowe) i temperatury; liczby Hittorfa mają znaczenie przy badaniu efektu elektrolizy; pojęcie wprowadzone przez J.W. Hittorfa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia