Hezjod
 
Encyklopedia PWN
Hezjod, Hēsíodos, żył na przeł. VIII i VII w. p.n.e.,
jeden z najstarszych poetów greckich.
Wieśniak z Askry w Beocji; twórca epickich poematów dydaktycznych; gł. dzieła: Prace i dnie (tłum. pol. od poł. XVIII w., nowy przekład 1952), poet. poradnik dla rolnika, o tendencjach moralizatorskich; Teogonia (wyd. pol. 1904), o pochodzeniu bogów i powstaniu świata (kosmogonia) — najważniejsze, oprócz IliadyOdysei, źródło poznania religii gr.; epos genealog. Katalog niewiast — katalog matek herosów gr.; przypisywana H. Tarcza Heraklesa (przekład pol. 1750, nowy — 1948) tylko w części początkowej może uchodzić za autentyczną; twórczość Hezjoda naśladowali m.in. poeci aleksandryjscy, Wergiliusz (georgiki), poeci renesansu i oświecenia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia