Gwatemala. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Gwatemala. Gospodarka.
Gwatemala jest jednym ze słabiej rozwiniętych gospodarczo krajów Ameryki Łacińskiej; trwająca blisko 10 lat wojna domowa spowodowała duże zniszczenia i zahamowała rozwój gospodarczy; produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej wynosi 5,4 tys. dolarów USA na 1 mieszkańca (2007); podstawą gospodarki jest rolnictwo (1/4 wartości PKB), w dużym stopniu nastawione na eksport (2/3 wartości eksportu). Sektor prywatny wytwarza 85% PKB.
Przemysł. Niewielkie wydobycie rud antymonu, żelaza, cynku i ołowiu, ropy naft.; przemysł cukr., owocowo-warzywny, bawełniany, odzież., farm., drzewny, papierniczy, maszyn.; rzemiosło; gł. ośr. przem. — m. Gwatemala.
Rolnictwo. Ziemie uprawne (w tym plantacje) zajmują 18% pow., łąki i pastwiska — 24% pow. kraju; gł. rośliny uprawne o znaczeniu eksportowym: trzcina cukrowa, kawa, banany; uprawiane są także (gł. w środkowej części kraju): palma olejowa, kukurydza, pszenica, ryż, sorgo, ziemniaki i fasola; mniejsze znaczenie ma uprawa bawełny, ananasów, tytoniu, kakaowca; hodowla bydła, trzody chlewnej, owiec; eksploatacja lasów (mahoń, cedr).
Turystyka. W 2000 kraj odwiedziło 853 tys. osób z zagranicy; wpływy z turystyki 621 mln dol. USA (2003).
Transport i łączność. Sieć komunik. słabo rozwinięta (884 km linii kol. wąskotorowych, ok. 14 tys. dróg kołowych); na południu Droga Panamer.; gł. porty handl.: Puerto Barrios nad M. Karaibskim oraz San José nad O. Spokojnym; międzynarodowy port lotniczy — La Aurora, w pobliżu stolicy. Dość dobrze rozwinięta sieć telefonii stacjonarnej, gł. w stolicy; w użyciu 3,2 mln telefonów komórkowych (2004).
Handel zagraniczny. Wartość eksportu 7,5 mld dolarów USA (2007), importu — 12,7 mld dolarów USA; wywóz głównie kawy, bananów, cukru bawełny, leków; import paliw, maszyn i sprzętu transportowego, zbóż, nawozów sztucznych, energii elektrycznej; handel z: USA, Salwadorem, Meksykiem, Hondurasem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia