Gwatemala. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Gwatemala. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1986 (z poprawkami z 1994) Gwatemala jest republiką typu prezydenckiego. Na czele państwa i rządu stoi prezydent wybierany w wyborach bezpośrednich i powszechnych na 4 lata. Władzę wykonawczą sprawuje rząd powoływany i kierowany przez prezydenta i przed nim odpowiedzialny. Organem ustawodawczym jest 1-izbowy parlament (Kongres Narodowy), liczący 113 deputowanych, wybieranych w głosowaniu powszechnym na 4-letnią kadencję.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia