Fourier Charles
 
Encyklopedia PWN
Fourier
[furjẹ]
Charles Wymowa, ur. 7 IV 1772, Besançon, zm. 10 X 1837, Paryż,
fr. myśliciel, socjalista utopijny.
Twórca jednej z gł. odmian socjalizmu utopijnego, zw. furieryzmem; w swoich pracach przeprowadził krytykę kapitalizmu; gł. przedmiotem jego krytyki była anarchia produkcji, którą uważał za podstawowe źródło kryzysów ekon., polit. i społ.; za gł. przyczyny zła uważał rozdrobnienie własności i pasożytnictwo w handlu; ustrojowi kapitalist. przeciwstawiał swoją koncepcję idealnego ustroju bezpaństw., pozbawionego przymusu, zgodnego z  „dobrymi namiętnościami” człowieka; podstawową komórką takiego idealnego ustroju miała być falanga (ok. 1600 osób), zamieszkująca falanster; Oeuvres complètes de Fourier (t. 1–6 1841–48).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Fugere Heinrich, rycina przedstawiająca wizję idealnego społeczeństwa na podstawie koncepcji Ch. Fouriera — zwalczanego przez jakobinówfot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia