Filon z Aleksandrii
 
Encyklopedia PWN
Filon z Aleksandrii, ur. ok. 25 r. p.n.e., Aleksandria, zm. ok. 50 r. n.e., tamże,
żyd. filozof i teolog;
autor synkret. doktryny powstałej z połączenia judaizmu (alegoryczna interpretacja Biblii) i filozofii gr. (zwłaszcza platonizmu, neopitagoreizmu i stoicyzmu); w pismach filoz. rozważał wieczność świata, istnienie Opatrzności, wolność człowieka; w pismach egzegetycznych komentował cały Pięcioksiąg (m.in. opis stworzenia świata wyjaśniany w duchu kosmologii platońskiej i pitagorejskiej symboliki liczb, dzieje patriarchów jako symboli cnót); w pismach hist.-apologetycznych przedstawił rzym. prześladowania Żydów oraz życie esseńczyków; wpłynął na pisarzy wczesnochrześc., zwłaszcza Klemensa Aleksandryjskiego i całą szkołę aleksandryjską.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia