Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
 
Encyklopedia PWN
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, ang. European Free Trade Association Wymowa(EFTA Wymowa),
międzynarodowa organizacja gospodarcza, założona na podstawie konwencji podpisanej 4 I 1960 w Sztokholmie, która weszła w życie 3 V 1960; z siedzibą w Genewie.
Głównym celem jest ustanowienie strefy wolnego handlu między państwami członkowskimi; 1991 państwa członkowskie EWG i EFTA podpisały porozumienie o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego; Polska od 1990 współpracuje z EFTA. Obecni członkowie: Norwegia i Szwajcaria (od 1960) oraz Islandia (od 1970) i Liechtenstein (od 1991), dawniej także: Dania i Wielka Brytania (1960–72), Portugalia (1960–85), Austria i Szwecja (1960–94) oraz Finlandia (1986–94, 1961–85 członek stowarzyszony); 1994 dwa państwa należące do EFTA: Islandię i Norwegię objął (wspólny z UE) Europejski Obszar Gospodarczy; z państw EFTA nie przystąpiła do niego Szwajcaria (w wyniku sprzeciwu wyrażonego w referendum 1992), a Liechtenstein przystąpił 1995.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia