Europejski Obszar Gospodarczy
 
Encyklopedia PWN
Po ratyfikacji przez początkowo 18 państw członkowskich (bez Szwajcarii) i Parlament Europejski obowiązuje od 1 I 1994; największa na świecie strefa wolnego handlu. Głównym celem EEA jest swobodny przepływ towarów, usług i kapitału oraz swoboda w przemieszczaniu się osób; państwa EFTA nie podlegają regulacjom EWG i Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, dotyczącym rolnictwa, rybołówstwa, węgla i stali oraz zachowują suwerenną kontrolę nad surowcami i produkcją energetyczną. Głównymi organami EEA są: Rada składająca się z ministrów państw członkowskich i przedstawiciela Komisji EWG, Komitet Konsultacyjny, wspólna komisja parlamentarna, organ sądowy. Państwa EFTA nie mają prawa głosowania nad nowymi regulacjami EWG, jednak decyzją Rady EEA regulacje te mogą obowiązywać na całym obszarze wspólnego rynku. Porozumienie o EEA będzie podlegało rewizji co 2 lata.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia