Eneasz
 
Encyklopedia PWN
Eneasz, gr. Aineías, łac. Aeneas,
mit. gr., mit. rzym. w Iliadzie Homera heros trojański, syn Anchizesa, pochodzącego z bocznej linii panującej w Troi, i bogini Afrodyty;
z płonącej Troi uszedł z żoną Kreuzą (zginęła w czasie ucieczki) i synem Askaniuszem, wyniósł też na barkach swego starego ojca; po latach tułaczki (Dydona) osiadł w Lacjum (Italia); główny bohater Eneidy, uważany za protoplastę Rzymian i wcielenie cnót rzymskich; z wątków mitu o Eneaszu korzystały w starożytności sztuki plastyczne (popularny motyw Eneasza z Anchizesem na plecach) i numizmatyka, w czasach nowożytnych — malarstwo (m.in. Tintoretto, P.P. Rubens, W. Turner) i rzeźba (G.L. Bernini, F. Girardon).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia