Bułgarski Ludowy Związek Chłopski
 
Encyklopedia PWN
Bułgarski Ludowy Związek Chłopski (BLZCh), Byłgarski zemedełski naroden syjuz,
bułgarska partia lud., utworzona 1899;
ideolog i przywódca A. Stambolijski; przyjęty 1905 program wyrażał interesy całego chłopstwa; 1920–23 u władzy; w okresie międzywojennym lewica BLZCh współpracowała z partią komunist., 1943 przystąpiła do Frontu Patriotycznego; 1945 przeciwnicy współpracy z komunistami G. Dimitrow (Gemeto) i N. Petkow utworzyli opozycyjny BLZCh, rozwiązany 1947; 1948–89 związek ściśle współpracował z BPK; 1989 powstał BLZCh im. N. Petkowa (nawiązujący do tradycji opozycyjnego związku), który domaga się przekazania ziemi osobom na niej pracującym; 1990 BLZCh opowiedział się za demokratyzacją życia polit., różnymi formami własności (także w rolnictwie); od 1991 nastąpiło dalsze rozbicie ruchu ludowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia