Front Patriotyczny
 
Encyklopedia PWN
Front Patriotyczny, Oteczestwen front,
koalicja bułgarskich partii polit. (komuniści, lewica i centrum ruchu lud., lewica socjaldemokratów, grupa „Zweno”), utworzona 1942;
zainicjowany przez komunistów i przez nich kierowany Front Patriotyczny głosił hasła walki z Niemcami i obalenia rządów monarchicznych w Bułgarii; od jesieni 1944 polityce partii komunist. przeciwstawiały się demokr. frakcje pozostałych partii Frontu Patriotycznego, przechodząc do opozycji (rozbitej 1946–47); od 1948 do 1989/90 Front Patriotyczny był masową, fasadową organizacją społ. poparcia dla władzy BPK; 1990 opowiedział się za przemianami demokr. w Bułgarii i zmienił nazwę na Związek Patriotyczny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia