Dymitrow Georgi
 
Encyklopedia PWN
Dymitrow, Dimitrow, Georgi, ur. 18 VI 1882, Kowaczewci k. Pernika, zm. 2 VII 1949, Barwicha k. Moskwy,
bułgarski działacz komunistyczny;
od 1902 w Bułg. Robotniczej Partii Socjaldemokr., od 1903 w jej rewolucyjnym odłamie tesniaków; od 1909 czł. KC partii tesniaków; od 1919 czł. KC BPK; jeden z przywódców powstania wrześniowego 1923, po jego upadku na emigracji; 1923–33 działał w Kom. Wykonawczym Międzynarodówki Komunist.; 1933 aresztowany w Berlinie i sądzony pod zarzutem współudziału w podpaleniu Reichstagu; przemówienie Dymitrowa na procesie, piętnujące faszyzm, miało znaczny wpływ na ukształtowanie się ruchu antyfaszystowskiego; zwolniony 1934 przebywał do XI 1945 w ZSRR; 1935–43 był sekr. generalnym Kom. Wykonawczego Międzynarodówki Komunist.; 1937–45 deputowany do Rady Najwyższej ZSRR; w okresie II wojny światowej był jednym z inspiratorów utworzenia bułgarskiego Frontu Patriotycznego; od III 1945 sekr. generalny KC Bułg. Partii Robotniczej (komunistów); od 1946 premier; od 1948 sekr. generalny BPK; Pisma wybrane (1983).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia