Brytyjskie Wyspy Dziewicze. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Brytyjskie Wyspy Dziewicze. Ustrój polityczny.
Terytorium zależne Wielkiej Brytanii. Obowiązuje konstytucja z 1967 (zmiany 1977). Monarchę brytyjskiego reprezentuje mianowany przezeń gubernator, do którego wyłącznej kompetencji należą sprawy zagraniczne, obrony, bezpieczeństwa wewnętrznego, administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości oraz ustawodawstwo w tym zakresie. Władza ustawodawcza w pozostałych sprawach należy do 15-osobowej Rady Ustawodawczej (13 członków z wyborów powszechnych, z urzędu zasiada prokurator generalny; przewodniczący Rady jest wybierany spoza jej członków). Władzę wykonawczą pełni odpowiedzialna przed parlamentem Rada Wykonawcza, mianowana przez gubernatora, który jej przewodniczy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia