Bośniacy
 
Encyklopedia PWN
Bośniacy, serb. i chorw. Bosanci:
1) serb.-chorw. Bosanci, dawniej nazwa ogółu mieszkańców Bośni i Hercegowiny; także tradycyjna nazwa muzułmanów zamieszkujących Jugosławię;
2) Boszniacy, serb.-chorw. Bošnjaci, po wojnie 1992–94 nazwą tą określa się przede wszystkim Muzułmanów bośniackich, którzy zamieszkują Bośnię i Hercegowinę (ok. 1,9 mln); są Słowianami poddanymi od XV w. procesowi islamizacji, nasilonemu zwłaszcza w XVIII i XIX w.; przyczyny przechodzenia na islam były różnorodne — społ.-ekon., ale również rel. (m.in. związane z bogomilami), później także kulturowo-polit.; język bośniacki; oryginalną kulturę Bośniaków wyróżniają zachowane dawne tradycje słow. nasycone silnym kolorytem orientalnym; w obrzędowości dorocznej i rodzinnej zachowały się elementy tradycji słow. okresu przedchrześc., późniejsze wpływy Cerkwi prawosł. i ruchu bogomilów, zmieszane z tradycją orientalną; wpływy tur. są widoczne zwłaszcza w tradycyjnej kulturze materialnej: budownictwie mieszkalnym, odzieży, pożywieniu; życie rodzinne i stosunki społ. zostały podporządkowane przepisom Koranu; obchodzą święta muzułm. (bajram) oraz niektóre chrześc., związane z tradycją prawosł.); zachował się bogaty i żywy folklor słowny, muz. i taneczny (m.in. pieśni miłosne — sevdalinki, taniec kolo).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia