Bernard z Chartres
 
Encyklopedia PWN
Bernard z Chartres
[bernạ:r z szartr],
Bernardus Carnotensis, data ur. nieznana, zm. ok. 1130,
wczesnoscholastyczny filozof i humanista;
kanclerz szkoły chartryjskiej; w sporze o uniwersalia zajmował stanowisko realizmu pojęciowego, usiłując połączyć platonizm z arystotelesowskim hylemorfizmem; dążył do uzgodnienia nauki Platona z Biblią; do dziedziny filozofii zaliczał gramatykę.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia