Baudouin de Courtenay Ehrenkreuz Jędrzejewiczowa Cezaria
 
Encyklopedia PWN
1927–34 profesor uniwersytetu w Wilnie, 1935–39 Uniwersytetu Warszawskiego; 1959–67 rektor Pol. Uniw. na Obczyźnie (PUNO) w Londynie; w etnologii pol. pierwsza przedstawicielka fenomenologii w badaniach nad kulturą lud.; Święta Cecylia. Przyczynek do genezy apokryfów (1922), Ze studiów nad obrzędami weselnymi ludu polskiego (cz. 1 1929).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia