Barbados. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Barbados. Gospodarka.
Podstawą gospodarki jest turystyka (432 tys. osób, głównie z USA; wpływy 750 mln dolarów USA, 2003) i przemysł, produkujący głównie na eksport, a także operacje finansowe (ok. 80% PKB); produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej 19,7 tys. dolarów USA na 1 mieszkańca (2007).
Przemysł. Przemysł spoż. (rafinerie cukru, destylarnie rumu), montaż sprzętu elektronicznego, produkcja odzieży, cementownie; wydobycie gazu ziemnego, ropy naft. oraz wapieni; produkcja energii elektrycznej 819 mln kW · h (2003).
Rolnictwo. Grunty orne i sady zajmują 77% ogólnej pow. kraju; uprawa kukurydzy, batatów, manioku, trzciny cukrowej, bananów; hodowla trzody chlewnej, owiec, bydła; rybołówstwo.
Transport i łączność. Gęsta sieć drogowa (dł. 1,6 tys. km); port mor. Bridgetown leży na szlakach między Europą i Ameryką Południową oraz między Ameryką Północną i Ameryką Południową; port lotn. Seawell na południu wyspy ma znaczenie tranzytowe. Główny port mor. Bridgetown; w użyciu 200 tys. telefonów komórkowych (2004).
Handel zagraniczny. Eksport gł. artykułów spoż. (cukier, rum), odzieży, produktów chem.; import żywności, maszyn, paliw, produktów chem.; handel gł. z USA, Hiszpanią, Wielką Brytanią, Trynidadem i Tobago.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia