Barbados. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Barbados. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1966 Barbados jest monarchią konstytucyjną, z monarchą brytyjskim, reprezentowany przez mianowanego przezeń gubernatora generalnego, jako głową państwa. Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu o kadencji 5-letniej: 30-osobowa Izba Zgromadzenia jest wybierana w wyborach powszechnych, 21-osobowy Senat mianowany przez gubernatora (w tym 12 członków na wniosek premiera i 2 — przywódcy opozycji). Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem na czele, powoływany przez gubernatora spośród członków Izby Zgromadzenia i odpowiedzialny przed parlamentem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia