Artykuły konfederacji i wieczystej unii
 
Encyklopedia PWN
Artykuły konfederacji i wieczystej unii, ang. Articles of Confederation and Perpetual Union,
dokument uchwalony 15 XI 1777 przez Kongres Kontynentalny, określający sposób funkcjonowania konfederacji 13 państw (stanów), proklamowanej przez byłe kolonie brytyjskie w Ameryce Północnej, i tworzący podstawę prawną działania Kongresu;
po ratyfikacji Artykułów przez wszystkie stany 1781, konfederacja przyjęła nazwę Stanów Zjednoczonych Ameryki; była luźnym związkiem państw powołanym w celu wspólnej obrony, nie miała organu wykonawczego, tylko uchwałodawczy, 1-izbowy Kongres, w którym każdy stan dysponował 1 głosem; Artykuły zostały zastąpione 1787 konstytucją Stanów Zjednoczonych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia