Arktyka. Warunki naturalne. Świat roślinny
 
Encyklopedia PWN
Arktyka. Warunki naturalne. Świat roślinny.
Roślinność obszarów arktycznych jest bardzo uboga, dominują tu porosty (ponad 2000 gat.) i mszaki (ok. 600–700 gat.), niewielki jest udział roślin kwiatowych, gł. krzewinki i byliny, drzew brak; w A. wyróżnia się 2 regiony geobot.: pustynie arktyczne i tundrę, która dzieli się na 2 subregiony: tundrę arktyczną i tundrę subarktyczną; w tundrze subarktycznej występują gł. różne gat. brzóz, wierzb, a także turzyc i roślin wrzosowatych; w tundrze arktycznej — karłowate wierzby, dębiki, rośliny zielne (gł. turzyce), mszaki i porosty. Pustynie arktyczne zasiedlają jedynie mchy i porosty; generalnie liczba gat. maleje w miarę przesuwania się od tundry subarktycznej do położonych daleko na północy pustyń arktycznych; ekosystemy tundrowe cechują: dominacja organizmów zarodnikowych, krótki 6-tygodniowy okres wegetacji, niezbilansowanie procesów produkcji i rozkładu materii org. oraz skrócone i bardzo uproszczone łańcuchy troficzne; szczególną rolę odgrywają ptaki mor., które transportują z morza na ląd olbrzymie ilości składników odżywczych, użyźniając tundrę.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia