zwykła

Encyklopedia PWN

w procedurze obradowania ciał kolegialnych (m.in. w prawie parlamentarnym) liczba głosów ważnie oddana za wnioskiem lub kandydatem na określone stanowisko, większa od liczby głosów przeciw, lecz mniejsza od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się (np. w Polsce w.z. jest wystarczająca dla uchwalenia ustawy przez sejm).
ekon. akcja uprawniająca do zmiennej dywidendy, zależnej od wyników ekonomicznych spółki;
ekon. dobro, którego konsumpcja rośnie w miarę wzrostu dochodów, np. żywność;
obligacje zwykłe (obligacje proste),
obligacje (zwykle euroobligacje) o stałej stopie oprocentowania, niewymienne na akcje lub nowe obligacje;
fasola, Phaseolus,
rodzaj roślin zielnych z rodziny bobowatych (motylkowatych);
mat. uogólnienie pojęcia grupy (mat.); dla pewnej klasy funkcji zdefiniowanych na zwykłej grupie wprowadza się przemienne działanie, zw. iloczynem (otrzymuje się go przez pomnożenie liczbowych wartości tych funkcji w każdym punkcie grupy);
kryształ ciekły, ciecz anizotropowa, faza mezomorficzna,
stan skupienia pośredni między cieczą zwykłą (izotropową) a zwykłym kryształem;
Maorysi, nazwa własna Maori
[‘zwykły’, tângata maori ‘zwykły człowiek’],
rdzenni, polinezyjscy mieszkańcy Nowej Zelandii;
populizm
[fr. < łac. populus ‘lud’],
politol. tendencja społeczno-polityczna (nasilenie określonych przekonań i zachowań), charakteryzująca się wiarą w mądrość i uczciwość prostego człowieka, niechęcią do wykształconych elit, specjalistów, ekspertów, przywiązaniem do prostych wyjaśnień i rozwiązań oraz roszczeniowym stosunkiem do państwa i wyższych warstw społecznych.
element opt. spełniający te same funkcje co zwykła soczewka opt., lecz różniący się od niej budową i zasadą działania;
mat. dział topologii zajmujący się badaniem, gł. za pomocą pojęć algebraicznych, położeń krzywych zwykłych zamkniętych, czyli tzw. węzłów, w trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej ℝ3.
ciemna materia, brakująca masa we Wszechświecie,
nieznana postać materii nieobserwowanej bezpośrednio;
tyrystor, w którym przełączenie ze stanu blokowania w stan przewodzenia zachodzi pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego (w zakresie widzialnym i podczerwieni).
Gonczarow Iwan A., ur. 18 VI 1812, Symbirsk (ob. Uljanowsk), zm. 27 IX 1891, Petersburg,
pisarz rosyjski.
Jana Ewangelia, Ewangelia według św. Jana,
w Nowym Testamencie ostatnia z 4 Ewangelii kanonu chrześcijańskiego;
knaga
[niem.],
żegl. część osprzętu pokładowego jachtu (żaglowca) służąca do szybkiego mocowania lin;
Ksantypa, Xanthíppē, żyła na przeł. V i IV w. p.n.e.,
żona Sokratesa i matka jego trzech synów;
gatunek jednorocznej rośliny z rodziny wiechlinowatych (traw);
med. częsta, niezakaźna choroba skóry objawiająca się występowaniem, gł. w okolicy łokci, kolan, kości krzyżowej i na owłosionej skórze głowy, owalnych ognisk pokrytych białą łuską;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

zwykły
1. «taki jak zawsze»
2. «o człowieku: niczym się niewyróżniający»
3. «o rzeczach: niewyszukany, najczęściej spotykany»

• zwykłość
zwyknąć «mieć coś w zwyczaju»
rok zwykły, nieprzestępny «rok mający 365 dni»
ułamek zwykły «ułamek o zapisie składającym się z licznika i mianownika, przedzielonych kreską ułamkową, w których licznik i mianownik są liczbami całkowitymi»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia