zmysłowe

Encyklopedia PWN

zmysłowe komórki, komórki receptorowe, receptory zmysłowe,
komórki zwierząt przystosowane do odbioru specyficznych bodźców środowiska wewnętrznego i zewnętrznego organizmu;
złudzenia zmysłowe, iluzje zmysłowe,
psychol. zniekształcone lub błędne spostrzeżenia wywołane utrudnionymi zewnętrznymi warunkami spostrzegania, określonym nastawieniem psychicznym postrzegającego podmiotu, np. zmęczeniem, lub specyficznymi właściwościami przedmiotów.
filoz. dyspozycja duszy, → władza.
filoz. środki poznania zewnętrznego i bezpośredniego.
Platon, właśc. Arystokles, gr. Plátōn, Aristoklḗs, łac. Plato, Aristocles, ur. ok. 427, prawdopodobnie w Atenach (wg niektórych świadectw na wyspie Eginie), zm. 347 p.n.e., Ateny,
jeden z najsłynniejszych filozofów starożytnych Grecji; uczeń Sokratesa i nauczyciel Arystotelesa, założyciel Akademii Platońskiej.
Locke
[lok]
John Wymowa, ur. 29 VIII 1632, Wrington k. Bristolu, zm. 28 X 1704, Oates (hrab. Essex),
filozof angielski, główny przedstawiciel nowożytnego empiryzmu genetycznego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia