zmysłowe komórki
 
Encyklopedia PWN
zmysłowe komórki, komórki receptorowe, receptory zmysłowe,
komórki zwierząt przystosowane do odbioru specyficznych bodźców środowiska wewnętrznego i zewnętrznego organizmu;
charakteryzują się wybiórczą wrażliwością na określone bodźce fizyczne i chemiczne; są wyposażone w specjalne elementy odgrywające rolę receptorów (np. czopki i pręciki w komórkach zmysłowych siatkówki oka) lub ułatwiające podrażnienie komórki (np. włoski komórek rzęsatych w uchu wewnętrznym); pobudzenie komórek zmysłowych jest przekazywane na włókna odpowiednich nerwów czuciowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia