zmienne

Encyklopedia PWN

wyrażenie występujące w funkcji log., pozbawione samodzielnego znaczenia, skrótowy zapis (zwykle znak literowy) zastępujący wyrażenie sensowne;
mat. wielkość liczbowa, której wartości są uzyskiwane w wyniku doświadczenia losowego;
mat. zmienna losowa, dla której istnieje nieujemna funkcja f (zwana gęstością prawdopodobieństwa), taka że dystrybuanta tej zmiennej wyraża się wzorem: F(x) = .
mat. zmienna losowa Y = (Xm)/σ, gdzie X jest zmienną losową o wartości oczekiwanej m i odchyleniu standardowym σ;
zmienna niezależna, argument funkcji,
mat. zmienna, od wartości której zależy wartość funkcji, czyli np. x dla funkcji y = f(x);
mat. wielkość zmienna zależna od innej zmiennej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia