zmienne

Encyklopedia PWN

mat. funkcja związana ze zmienną losową X wzorem φ(t) = E(eitX), gdzie t jest liczbą rzeczywistą, a E oznacza wartość oczekiwaną;
rozkład zmiennej losowej, rozkład prawdopodobieństwa,
mat. miara prawdopodobieństwa wyznaczona przez zmienną losową w zbiorze jej możliwych wartości.
mat. funkcja przypisująca każdemu zdarzeniu elementarnemu wartość liczbową;
mat. sposób znajdowania konkretnych rozwiązań (całkowania) równań różniczkowych: (a) zwyczajnych i (b) cząstkowych;
obligacje, w przypadku których spłacane kwoty są powiązane z jakąś zmienną, np. z kursem walutowym;
kurs walutowy zmienny (płynny kurs walutowy),
kurs walutowy kształtowany na rynku walutowym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia