zasad

Encyklopedia PWN

teorie wyjaśniające budowę, właściwości i reaktywność substancji uważanych bądź za kwasy, bądź za zasady.
genet. zjawisko o zasadniczym znaczeniu dla dziedziczności, polegające na przestrzennym i chemicznym dopasowaniu par zasad azotowych występujących w kwasach nukleinowych;
teoria, wg której kwasami są jony lub cząsteczki mające niedobór elektronów, mogące reagować z jonami lub cząsteczkami zawierającymi wolne pary elektronowe;
Brønsteda i Lowry’ego teoria kwasów i zasad, teoria protolityczna, teoria protonowa,
chem. teoria, według której kwasami są cząstki (cząsteczki, jony) będące donorami protonów (oddają jony wodorowe) w reakcji z akceptorami protonów (cząstkami przyjmującymi jony wodorowe), które według tej teorii są zasadami.
układ zawarty między J. Arafatem a przedstawicielami władz Izraela: I. Rabinem, premierem, i Sz. Peresem, ministrem spraw zagranicznych (1994 otrzymali Nagrodę Nobla);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia