Deklaracja Zasad
 
Encyklopedia PWN
Deklaracja Zasad,
układ zawarty między J. Arafatem a przedstawicielami władz Izraela: I. Rabinem, premierem, i Sz. Peresem, ministrem spraw zagranicznych (1994 otrzymali Nagrodę Nobla);
podpisany 13 IX 1993 w Oslo; określał ramy przyszłych konkretnych ustaleń w sprawie autonomii palestyńskiej na Terytoriach Okupowanych po wojnie izraelsko-arabskiej 1967 (Okręg Gazy i Zachodni Brzeg (Jordanu). Porozumienie przewidywało przegrupowanie wojsk izraelskich i stopniowe przekazanie administracji w ręce władz palestyńskich, utworzenie policji palestyńskiej i wybory do Palestyńskiej Rady Narodowej. Definitywne zakończenie negocjacji: w sprawie współpracy i wzajemnego bezpieczeństwa, osiedli żydowskich, statusu Jerozolimy, ustalenia granic, powrotu uchodźców i wprowadzenia autonomii palestyńskiej zostało ustalone (po pewnych późniejszych poprawkach) na 4 V 1999.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia