Arrheniusa teoria
 
Encyklopedia PWN
Arrheniusa teoria, teoria jonowa,
chem. teoria kwasów i zasad (kwasów i zasad teorie), zgodnie z którą kwasem jest substancja dysocjująca w roztworze wodnym z odszczepieniem jonu wodorowego (H+), zasadą zaś substancja odszczepiająca podczas dysocjacji jony wodorotlenkowe (OH);
t.A. może być stosowana tylko do roztworów wodnych (niektóre substancje drastycznie zmieniają swoje właściwości kwasowo-zasadowe w innych niż woda rozpuszczalnikach).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia