zaporami

Encyklopedia PWN

Świętego Wawrzyńca, Rzeka, ang. Saint Lawrence River Wymowa, fr. Saint-Laurent,
jedna z gł. rzek Ameryki Północnej, w Kanadzie, w górnym biegu graniczna z USA;
techn. w inżynierii wodnej wszystkie urządzenia służące do przepuszczania wody spiętrzonej w zbiornikach wodnych;
Wallis
[uọlıs]
Sir Barnes (Neville), ur. 26 IX 1887, hrab. Derbyshire, zm. 30 X 1979, Leatherhead (hrab. Surrey),
bryt. konstruktor sterowców, samolotów i bomb lotniczych;
najdłuższa rzeka w Polsce i druga pod względem wielkości dorzecza (po Newie) w zlewisku Morza Bałtyckiego;
miasto w województwie kujawsko-pomor., pow. grodzki, na styku kotlin Płockiej i Toruńskiej oraz Pojezierza Dobrzyńskiego, nad Wisłą i jej lewym dopływem Zgłowiączką, poniżej zapory tworzącej Jez. Włocławskie; siedziba pow. włocławskiego.
Worskła, Worskla, ukr. Vorskla,
rz. w Rosji i na Ukrainie, lewy dopływ Dniepru;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia