Świętego Wawrzyńca, Rzeka
 
Encyklopedia PWN
Świętego Wawrzyńca, Rzeka, ang. Saint Lawrence River Wymowa, fr. Saint-Laurent,
jedna z gł. rzek Ameryki Północnej, w Kanadzie, w górnym biegu graniczna z USA;
Położenie w państwie: Kanada
Ujście: uchodzi do akwenu: Atlantycki, Ocean (Zatoka Św. Wawrzyńca)
Długość: 1 197 km
Powierzchnia dorzecza: 1,4 mln km2
Przepływ średni: 6 700 m3/s
Główne rzeki zasilające: Saguenay, Ottawa, Richelieu
Główne miejscowości: Kingston, Montreal, Sorel, Quebec, Trois-Rivičres
dł. ok. 1200 km, pow. dorzecza 1,4 mln km2; wypływa z jez. Ontario; uchodzi estuarium do Zat. Św. Wawrzyńca; liczne wyspy i kilka zapór spiętrzających wody; Rzeka Świętego Wawrzyńca ma jeden z najbardziej stałych przepływów na Ziemi — średnio 6500 m3/s; pływy mor. sięgają do m. Trois-Rivières (k. Quebecu osiągają wys. 5,8 m); gł. dopływy: Ottawa, Saguenay (l.), Richelieu (pr.); żegl. na całej długości; Rzeka Świętego Wawrzyńca (i towarzyszące jej na wielu odcinkach kanały oraz systemy śluz) wraz z Wielkimi Jeziorami tworzy Drogę Wodną Świętego Wawrzyńca; przy zaporach elektrownie wodne; gł. m. nad Rzeką Świętego Wawrzyńca: Kingston, Montreal, Trois-Rivières, Quebec.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Montreal, rzeka Św. Wawrzyńca (Kanada)fot. J. Kąkol/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia