Worskła
 
Encyklopedia PWN
Worskła, Worskla, ukr. Vorskla,
rz. w Rosji i na Ukrainie, lewy dopływ Dniepru;
Położenie w państwie: Rosja, Ukraina
Dopływ rzeki: lewy dopływ rzeki: Dniepr
Długość: 464 km
Powierzchnia dorzecza: 14,7 tys. km2
Przepływ średni: 28,5 m3/s (przy ujściu)
Główne miejscowości: Połtawa
długość 464 km, powierzchnia dorzecza 14,7 tysięcy km2; źródła w zachodniej części Wyżyny Środkoworosyjskiej; płynie na południowy zachód, w środkowym i dolnym biegu — przez Nizinę Naddnieprzańską; prawy brzeg stromy i wysoki, l. — niski; koryto dzieli się na liczne odnogi; częste mielizny; dolina znacznie zalesiona (lasy sosnowe, zarośla wierzbowe), z wieloma starorzeczami; w dolnym biegu pola piasków zwydmionych, miejscami wydmy; uchodzi do Zbiornika Dnieprodzierżyńskiego; zasilanie głównie deszczowe; zamarza od grudnia do marca; średni roczny przepływ przy ujściu 28,5 m3/s; przegrodzona wieloma zaporami niewielkich hydroelektrowni; liczne młyny wodne; główne miasto nad W. — Połtawa.
Historia. 12 VIII 1399 bitwa wojsk litewsko-ruskich księcia litewskiego Witolda, posiłkowanych przez oddziały polskie, krzyżackie i tatarskie (pod wodzą Tochtamysza), z przeważającymi liczebnie siłami mongolskimi Edygeja i Temura Kutługa; zakończyła się całkowitą klęską armii Witolda i przekreśliła jego dążenie do hegemonii na Rusi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia