zapasowy

Encyklopedia PWN

bot. związki chemiczne gromadzące się w miękiszowych komórkach spichrzowych organów roślin (w soku komórkowym, cytoplazmie, plastydach lub w ścianie komórkowej);
potoczna nazwa Zapasowego Pułku Strzelców Pol. w armii ros.;
biol. najmniejsza występująca w przyrodzie, zdolna do życia, samoodtwarzająca się struktura o złożonej organizacji.
nasiono, dawniej nasienie,
bot. organ rozmnażania roślin, powstający z zapłodnionego zalążka, złożony z łupiny nasiennej, zarodka, tkanki spichrzowej stanowiącej zapas pokarmu na czas kiełkowania (bielmo, prabielmo lub obielmo);
inform. metody zabezpieczenia danych, zgromadzonych w systemach informatycznych, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub ujawnieniem wskutek zdarzeń losowych (np. awarii zasilania, sprzętu komputerowego, błędu operatora, błędu oprogramowania) i przed celowym działaniem osób trzecich (sabotaż, nielegalny dostęp nieuprawnionych użytkowników do danych);
sacharydy
[łac.],
węglowodany, cukry, cukrowce,
polihydroksylowe aldehydy (aldozy) lub ketony (ketozy), o wzorze sumarycznym (CH2O)n, oraz ich pochodne.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia