zagraniczna

Encyklopedia PWN

ekon. jednostka rozrachunkowa używana w Polsce do 1982 w zestawieniach planów i statystyk handlu zagranicznego i obrotów płatniczych z zagranicą.
organizacja działająca 1919–39 na rzecz budowy i rozwoju pol. kolejnictwa oraz utrzymania sprawności kolei;
organizacje społeczne, zrzeszające na zasadzie dobrowolności pracowników najemnych w celu obrony i reprezentowania ich wspólnych interesów ekonomicznych i socjalnych, tworzone wg kryterium zawodu, gałęzi produkcji lub regionu;
Zygmunt II August, ostatni z męskiej linii Jagiellonów, ur. 1 VIII 1520, Kraków, zm. 7 VII 1572, Knyszyn,
król polski i wielki książę litewski od 1529.
organizacja socjalist, utworzona 1892 w Paryżu, → Związek Zagraniczny Socjalistów Polskich.
Żylis-Gara Teresa, ur. 23 I 1930, Landwarów k. Wilna, zm. 28 VIII 2021, Łódź,
śpiewaczka (sopran);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia