zagraniczna

Encyklopedia PWN

publikacja o charakterze almanachu, wyd. 1803–06 w Warszawie;
Zamachowski Zbigniew, ur. 17 VII 1961, Brzeziny,
aktor filmowy i teatralny;
Zieleniewski Ludwik, ur. 1819, Kraków, zm. 1885, tamże,
ojciec Edmunda Jana, pionier przemysłu maszyn i narzędzi roln. w Galicji, wynalazca;
Zięba Maciej ur. 6 IX 1954, Wrocław, zm. 31 XII 2020, tamże,
dominikanian, publicysta, wykładowca;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia