wypukły

Encyklopedia PWN

mat. kąt płaski będący figurą geometryczną wypukłą, czyli kąt mniejszy od kąta półpełnego (180°).
mat. płaska lub przestrzenna figura geometryczna, która wraz z dowolnymi 2 punktami (zawartymi w tej figurze) zawiera łączący je odcinek.
mat. taka funkcja rzeczywista f, której wykres między dowolnymi punktami leży poniżej odcinka łączącego te punkty (f(x), o ile istnieje, jest większa lub równa zeru);
proces wielokrotnej reprodukcji obrazu (znaków pisma, rysunków i in.) na podłożu drukowym: papierze, kartonie, tekturze, foliach metalowych i z tworzyw sztucznych (drukowa folia), szkle, porcelanie i in.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia