wydzielone

Encyklopedia PWN

Petersburg, Sankt Petersburg, Sankt-Pietierbụrg, 1914–24 Piotrogród, 1924–91 Leningrad,
m. wydzielone, odrębny podmiot Federacji Ros., nad Newą i Zat. Fińską; stolica obwodu leningradzkiego.
zespół rozmieszczonych na pewnym obszarze, powiązanych ze sobą funkcjonalnie urządzeń telekomunik., przeznaczonych do świadczenia różnych usług telekomunik. (np. usług telefonicznych, radiotelefonicznych, telegraficznych, transmisji danych, radiofonicznych, telewizyjnych);
państwo w Ameryce Środkowej, w archipelagu Małych Antyli, na Oceanie Atlantyckim i na Morzu Karaibskim
woltametr, kulombometr, kulometr,
przyrząd do pomiaru ładunku elektr.;
państwo w zachodniej części Azji, na Zakaukaziu, nad Morzem Kaspijskim

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia