wydzielone

Encyklopedia PWN

Ałma-Ata, kazachskie i ros. Ałmaty, Almaty, 1867–1921 Wierny,
m. wydzielone w Kazachstanie, u północnego podnóża Ałatau Zailijskiego, częściowo na stożkach napływowych Wielkiej i Małej Ałmaatynki (dorzecze Ili), na wys. 650–950 m.
dział analizy chem. obejmujący metody oznaczania składu jakościowego i ilościowego badanej substancji, wykorzystujący promieniotwórcze właściwości radionuklidów.
państwo w południowo-zachodniej Afryce, nad Oceanem Atlantyckim
antresola
[fr.],
niskie pomieszczenie mieszkalne jedno- lub kilkuizbowe, wydzielone w górnej części przyziemia (parteru), rzadziej piętra, nie stanowiące jednak kondygnacji budynku;
pierwsze pojawiły sie pod koniec XIII w. (kośc., miast lokowanych na prawie niem., władców dzielnicowych, możnowładców)
najstarsze pol. archiwum państwowe.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia