wstęgowe

Encyklopedia PWN

miner. rodzaj zasobnego w nikiel rodzimego żelaza meteorytowego.
archeol. kultura środkowoneolityczna ukształtowana na terenie Czech i Dolnego Śląska jako kontynuacja regionalnej grupy szareckiej kultury ceramiki wstęgowej rytej, datowana na 1. poł. IV tysiąclecia p.n.e.;
archeol. kultura wczesnego neolitu środkowej Europy, datowana na 2. poł. V i pocz. IV tysiąclecia p.n.e.;
stanowisko archeol. w środkowych Czechach, k. m. Kutná Hora;
Zwenkau-Harth
[cwẹnkau ha:rt],
stanowisko archeologiczne w środkowej części Niemiec, ok. 12 km na południe od Lipska;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia