współczynnik korelacji

Encyklopedia PWN

korelacja
[łac.],
mat. wzajemne powiązanie, współzależność rozważanych zjawisk lub obiektów;
korelacja rangowa, współczynnik korelacji rangowej,
statyst. miara określająca stopień powiązania 2 cech statyst. wyrażonych w skali porządkowej.
astr. technika wykorzystująca falowe właściwości promieniowania elektromagnetycznego w obszarze jego spójności — interferencję, do pozyskania informacji o emitującym to promieniowanie obiekcie astronomicznym.
zootechn. współczynnik mat. będący podstawą do przeprowadzenia selekcji hodowlanej;
interferometria wielkobazowa, interferometria międzykontynentalna, ang. Very Long Baseline Interferometry (VLBI),
najbardziej zaawansowana technika pomiarowa w badaniach radioastronomicznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia