indeks selekcyjny
 
Encyklopedia PWN
indeks selekcyjny,
zootechn. współczynnik mat. będący podstawą do przeprowadzenia selekcji hodowlanej;
służy do szacowania wartości hod. zwierzęcia pod względem jednej lub wielu cech selekcjonowanych; obliczany na podstawie równania regresji wielokrotnej, uwzględnia wagi ekon. cech, wartości ich wskaźników odziedziczalności oraz korelacje między cechami; końcowa wartość indeksowa jest wyrażana w punktach (im większa liczba punktów, tym wyższa wartość hod. zwierzęcia).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia