wody związane

Encyklopedia PWN

rodzaj wód podziemnych, wody naporowe o tak wysokim ciśnieniu hydrostatycznym, że ich zwierciadło piezometryczne (zwierciadło wód podziemnych) występuje powyżej powierzchni terenu, co sprawia, że po nawierceniu warstwy wodonośnej zawierającej wody artezyjskie następuje samoczynny ich wypływ z otworu wiertniczego lub studni;
wszystkie wody występujące pod powierzchnią ziemi, znajdujące się w porach i szczelinach skał skorupy ziemskiej.
woda, tlenek diwodoru, oksydan, H2O,
związek tlenu i wodoru;
woda błonkowata, woda adhezyjna,
związana woda podziemna
woda higroskopijna, woda higroskopowa, woda adsorpcyjna,
związana woda podziemna
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia