woda higroskopijna
 
Encyklopedia PWN
woda higroskopijna, woda higroskopowa, woda adsorpcyjna,
związana woda podziemna
tworzy się w strefie aeracji w wyniku adsorpcji (fiz.) cząsteczek pary wodnej z powietrza na powierzchni ziarn skały; pokrywa cząstki miner. warstwą o grub. od 1 do ponad 100 średnic cząsteczek wody; jest silnie związana z podłożem; ma dużą gęstość (ok. 2 g/cm3), niską temp. zamarzania (–78°C), nie ma zdolności rozpuszczania innych substancji, nie może być pobierana przez rośliny, nie bierze udziału w podziemnym krążeniu wód.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia