wielkie

Encyklopedia PWN

w. gminna w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, na pograniczu Wzgórz Dalkowskich i Pradoliny Głogowskiej, przy drodze z Nowej Soli do Lubina;
środkowa część Pobrzeża Gdańskiego, obejmująca deltę Wisły,
warzelnie i kopalnie soli w Bochni i Wieliczce;
warzelnie i kopalnie soli na obszarach solonośnych Podkarpacia Wschodniego, od Tyrawy Solnej koło Sanoka przez Lacko, Starą Sól, Drohobycz, Stebnik, Kałusz, Dolinę do Kosowa koło Kołomyi;
w. gminna w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, na Pogórzu Rzeszowskim;
żurawie, Gruidae,
rodzina ptaków z rzędu żurawiowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia