wielkie

Encyklopedia PWN

żółw skórzasty, Dermochelys coriacea,
największy mor. żółw świata;
żółwie morskie, Cheloniidae,
rodzina żółwi obejmująca 2 rodziny: Cheloniidae (6 gat.) i Dermochelidae (1 gat.);
termin określający największe gat. żółwi lądowych;
Żórawno, Żurawno, Żurawne, Zhuravne,
osiedle miejskie na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, na południe od Lwowa, na prawym brzegu Dniestru, powyżej ujścia Świczy.
żronkowate, Mutillidae,
rodzina owadów z podrzędu stylikowców;
dolna szczęka aparatu gębowego kręgowców (żuchwowców), połączona ruchomo ze szczęką górną lub mózgoczaszką;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia