wielkie

Encyklopedia PWN

Wielkie Księstwo Poznańskie, niem. Grossherzogtum Posen,
autonomiczna prowincja państwa pruskiego, utworzona na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego 1815 z zachodniej części Księstwa Warszawskiego i przyłączona do Prus z zachowaniem odrębności administracyjnej;
Wielkie Równiny, Wielka Równina Prerii, The Great Plains Wymowa,
wyż. w środkowej części Ameryki Północnej, w Kanadzie i USA, biegnąca z południa na północ wzdłuż wschodniego przedpola Kordylierów, od środkowego biegu rz. Rio Grande do niz. Mackenzie;
Wielkie Abaco, Great Abaco Island,
wyspa na Oceanie Atlantyckim, w północnej części archipelagu Bahamów, należy do państwa Bahamy;
Wielkie Borki, Wełyki Birki, Velyki Birki,
osiedle miejskie na Ukrainie (obw. tarnopolski), nad Gniezną (dopływ Seretu);
Wielkie Góry Wododziałowe, Great Dividing Range, Eastern Highlands, Great Divide,
góry we wschodniej Australii i na Tasmanii;
Wielkie Jeziora, Great Lakes Wymowa,
grupa 5 jezior (Górne, Michigan, Huron, Erie i Ontario) pochodzenia tektoniczno-polodowcowego we wschodniej części Ameryki Północnej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia