wielkie

Encyklopedia PWN

Wielkie Tyrnowo, Weliko Tyrnowo, do 1965 Tyrnowo,
m. obwodowe w środkowej Bułgarii, na północnym przedgórzu Bałkanów, nad Jantrą, na wys. ok. 220 m.
Wielkie Urwisko, Wielka Krawędź, ang. Great Escarpment,
system progów tektonicznych na południu Afryki, w Mozambiku, Zimbabwe, RPA, Suazi, Lesotho, Namibii i Angoli, oddzielających wyżynne wnętrze od nizin nadbrzeżnych;
dawne państwo afryk. ludu Karanga z grupy Szona, utworzone w X w.
kompleks ruin w państwie Zimbabwe, ok. 30 km na południowy wschód od Maswingo (dawniej Fort Victoria)
stolica pierwszego państwa afryk. ludów Szona — obecnie ruiny w środkowej części Zimbabwe, ok. 30 km na południowy wschód od m. Masvingo;
mat. twierdzenie teorii liczb orzekające, że dla wykładników n ≥ 3 równanie xn + yn = zn nie ma rozwiązań w liczbach całkowitych dodatnich x, y, z.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia