wieczysta

Encyklopedia PWN

ofiara wieczysta, ofiara dziesiątego grosza,
podatek dochodowo-gruntowy uchwalony 1789 przez Sejm Czteroletni,
umowa, w której wydzierżawiający zobowiązuje się dać dzierżawcy w użytkowanie nieruchomość na okres kilkudziesięciu lat.
filozofia wieczysta, łac. philosophia perennis,
termin wprowadzony przez A. Steuco (De perenni philosophia 1543) na określenie ciągłości między podstawowymi tezami chrześcijaństwa, innych religii i filozofii starożytnej;
urzędowe, jawne rejestry mające na celu ustalenie ogółu praw rzeczowych (głównie praw własności) na nieruchomościach;
obligacje wieczyste, obligacje „konsola”,
obligacje, których nie można wykupić i które nie mają żadnego wyznaczonego terminu zapadłości;
Artykuły konfederacji i wieczystej unii, ang. Articles of Confederation and Perpetual Union,
dokument uchwalony 15 XI 1777 przez Kongres Kontynentalny, określający sposób funkcjonowania konfederacji 13 państw (stanów), proklamowanej przez byłe kolonie brytyjskie w Ameryce Północnej, i tworzący podstawę prawną działania Kongresu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia