wewnętrzną

Encyklopedia PWN

Wewnętrzna Macedońska Organizacja Rewolucyjna (WMOR), Vnutrena Makedonska Revolucionarna Organizacija,
tajny ruch macedoński w Macedonii i Tracji (Odrynie).
dział medycyny klinicznej zajmujący się etiologią, patogenezą, objawami, diagnostyką, profilaktyką, leczeniem (z wyjątkiem chirurgicznego i radiologicznego), rokowaniem chorób narządów wewn., także ogólna nazwa chorób narządów wewn.;
morze w północno-zachodniej części Oceanu Spokojnego, między wyspami Kiusiu, Honsiu i Sikoku;
Wewnętrzne, Niziny, Interior Lowlands, Interior Plains, Centralne Równiny Wymowa,
zespół obniżeń w środkowowschodniej części Ameryki Północnej, gł. w USA, między Appalachami a wschodnią krawędzią Wielkich Równin;
Wewnętrzne, Wyżyny, Interior Uplands, Interior Plateau,
obniżenie strukturalne w Kordylierach, w Kanadzie (prow. Kolumbia Bryt.), między systemem G. Skalistych i górami Columbia na wschodzie i południu a G. Nadbrzeżnymi na zachodzie;
ekon. zobowiązania finansowe władcy lub rządu wobec wierzycieli krajowych.
Mongolia Wewnętrzna, Neimenggu, Region Autonomiczny Mongolii Wewnętrznej, Neimenggu Zizhiqu,
region autonomiczny w północnych Chinach, graniczący z Mongolią, a w najdalej na północ wysuniętej części — z Rosją.
w znaczeniu potocznym — świat ludzkich myśli, wyobrażeń, pragnień, doznań i wartościowań moralnych
1972–90 szkoła wyższa w Warszawie;
jeden z potencjałów termodynamicznych, odpowiadający wyborowi entropii S, objętości V, liczby cząstek N oraz współrzędnych uogólnionych {xi} jako zmiennych niezależnych: U = U(S, V, N, xi);
przejście elektronów w ciele stałym z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa, wywołane absorpcją promieniowania świetlnego;
fiz. zjawisko obserwowane podczas przejścia światła z ośrodka optycznie gęstszego do rzadszego, np. ze szkła do powietrza;
fiz. przejście (deekscytacja) jądra atomowego ze stanu wzbudzonego do stanu o niższej energii, w którym energia przejścia jest przekazywana bezpośrednio jednemu z elektronów powłoki atomowej;
organ administracji publicznej powołany 1954 w wyniku reorganizacji Min. Bezpieczeństwa Publicznego (MBP); nadzorowało działalność MO i SB;
ekon. w makroekonomii stan gospodarki, który występuje, gdy zagregowany popyt jest równy rozmiarom produkcji zapewniającej pełne zatrudnienie.
wzorzec wewnętrzny, standard wewnętrzny,
w analizie chem. substancja, dodawana do próbki analitycznej w stałej ilości, której sygnał analityczny powstaje w zbliżonych warunkach i ma podobny charakter jak sygnał analityczny analitu (substancji oznaczanej);
ekon. wymiana towarowa na obszarze celnym danego państwa; także gałąź gospodarki narodowej, obejmująca przede wszystkim handel detaliczny i handel hurtowy, a także żywienie zbiorowe i skup.
w Polsce urząd administracji rządowej powołany 2002 w miejsce rozwiązanego Urzędu Ochrony Państwa;
formacja wojsk. powołana III 1945 do walki z niepodległościowym podziemiem oraz zbrojnymi oddziałami ukr. i niemieckimi;

Słownik języka polskiego PWN

cenzura wewnętrzna «kontrolowanie własnych publikacji z obawy przed negatywną oceną otoczenia lub ingerencją władz»
tarcie wewnętrzne «tarcie między poruszającymi się względem siebie warstwami cieczy lub gazów»
ucho wewnętrzne «część ucha mieszcząca receptory zmysłu słuchu i równowagi»
wydzielanie wewnętrzne «wydzielanie substancji wytworzonych przez gruczoły bezpośrednio do krwi i limfy»
gruczoł dokrewny, wewnątrzwydzielniczy, wydzielania wewnętrznego «gruczoł wytwarzający hormony wydzielane bezpośrednio do krwi, limfy lub płynów tkankowych»
handel wewnętrzny «handel prowadzony na obszarze danego państwa»
język wewnętrzny «język zrozumiały dla procesora komputera»
monolog wewnętrzny «przedstawienie w utworze narracyjnym toku myślenia postaci i jej wizji świata»
rym wewnętrzny «rym umiejscowiony wewnątrz sąsiadujących z sobą wersów»
telefon wewnętrzny «aparat telefoniczny podłączony do centrali znajdującej się w danej instytucji, umożliwiający bezpośrednie połączenie między innymi tak połączonymi aparatami»
transport wewnętrzny «zespół środków służących do przemieszczania surowców, produktów itp. na terenie zakładu pracy lub na terenie budowy»
wewnętrzny I
1. «znajdujący się we wnętrzu czegoś»
2. «zachodzący lub istniejący wewnątrz jakiegoś kraju, środowiska, jakiejś instytucji itp.»
3. «zachodzący w psychice człowieka»
4. «dotyczący relacji pomiędzy elementami jakiegoś zamkniętego układu»

• wewnętrznie
wewnętrzny II
1. pot. «oddział chorób wewnętrznych w szpitalu»
2. pot. «telefon wewnętrzny»
3. pot. «numer telefonu wewnętrznego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia